Project: Informeren vertegenwoordigers implementatiefase
Projectstatus: Actief
Vertegenwoordigers belangengroepen blijven betrokken bij de implementatie
Informeren vertegenwoordigers implementatiefase
Uitzicht-vanaf-de-koepel-op-de-Tankenberg.jpg
Doel van het project

De vertegenwoordigers van de diverse belangengroepen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen tijdens de implementatie van de uitgangspuntennotitie. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Ook kunnen dilemma's die ontstaan aan hen voorgelegd worden.