Project: Informeren vertegenwoordigers implementatiefase
Projectstatus: Actief
Vertegenwoordigers belangengroepen blijven betrokken bij de implementatie
Informeren vertegenwoordigers implementatiefase
Uitzicht-vanaf-de-koepel-op-de-Tankenberg.jpg
Betrokken belangen
Natuur en landschap Lochem
Hans van Hoorn:

Vertegenwoordiger belangengroep natuur en landschap.

Natuur en landschap Lochem
R.M. Ossewaldt-schuitema:

Vertegenwoordiger belangengroep natuur en landschap.

Burgers Lochem
Ed Vinck:

Vertegenwoordiger belangengroep burgers.

Burgers Lochem
Jeroen Klooster:

Vertegenwoordiger belangengroep burgers.

Burgers Lochem
Titia Schepers:

Vertegenwoordiger belangengroep burgers.

Burgers Lochem
Elsbeth Boerboom:

Vertegenwoordiger belangengroep burgers.

Recreatiesector Lochem
Wim Scholthof:

Vertegenwoordiger belangengroep recreatie.

Recreatiesector Lochem
Eelco de Haan:

Vertegenwoordiger belangengroep recreatie.

Landbouw Lochem
Herman Menkhorst:

Vertegenwoordiger belangengroep landbouw.

Landbouw Lochem
Ramon Hesselink:

Vertegenwoordiger belangengroep landbouw.

Landbouw Lochem
Martijn Oltvoort:

Vertegenwoordiger belangengroep landbouw.

Landbouw Lochem
G.H. Smale:

Vertegenwoordiger belangengroep landbouw.