Projectstatus: Voltooid
De eerste fase in deze samenwerking is afgerond. Twee uitwerkingen worden voorgelegd aan de gebruikers.
Functiegericht wegbeheer, samenwerking met infrabedrijven
832895bf2e357586e6a3ab9752781ce0c5d9161a original

Informatie voor en vragen van de betrokken infrabedrijven worden hier beschikbaar gesteld.

Beschikbaar gestelde informatie

Juni 2014. De verkeerstellingen zijn beschikbaar en kunnen hier dedownload worden :

In samenspraak met de gebruikers zijn de functies van de verschillende wegen in beeld gebracht. Deze worden geanonimiseerd beschikbaar gemaakt voor de infrabedrijven.

Deze geanonimiseerde informatie kan hier gedownload worden :

Er is afgesproken dat alle infrabedrijven in hun uitwerkingen uitgaan van zeven wegprofielen. De naam en de omschrijving hiervan staan vast. De visuele indicatie, de voor- en nadelen, het technisch wegprofiel en de technische voorkeursspecificaties kunnen naar eigen inzicht worden uitgewerkt.

De afgesproken wegprofielen kunnen hier gedownload worden :