Aan dit project werken mee:

CroppedImage5050-78ab3ac559dc8ae5e964a7d19ad4ed10ce8c2018 CroppedImage5050-d6634db18518117a57973a085f222d1cfd1add21 CroppedImage5050-a5868c1ae895e6e801a9a6639bcb9fd19e5d875c CroppedImage5050-5957af3026201166d41e0531bbc9b86a2440bca3 Philip Salm
Project: Duurzaam onderhouden van de laanbomen in het buitengebied
Projectstatus: Actief
De Raad heeft een akkoord gegeven op het Landschapscenario en nu wordt er gewerkt aan de implementatie van het plan.
Duurzaam onderhouden van de laanbomen in het buitengebied
7f7d01fae4fe924143b4382742a1667d548bcada original

De zoektocht naar de manier waarop de gemeente Lochem haar laanbomen in het buitengebied duurzaam kan gaan onderhouden.

Duurzaam onderhouden van de laanbomen in het buitengebied: Vraag vanuit de achterban over de besteding van het geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld.

Vraag vanuit de achterban over de besteding van het geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld.

Auteur:
Datum: 09-07-2016

Uit de achterban van de belangengroep burgers kwam de vraag of het klopt dat de euro 200.000 die de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor onderhoud grotendeels is gebruikt voor andere uitgaves. Zo ja dan had de benodigde euro 6.500 om extra beeldbepalende bomen op te nemen in het landschap voor een groot aantal jaren hieruit gefinancierd kunnen worden.

De uitleg :

Door de middelen die beschikbaar zijn gemaakt door de gemeenteraad te koppelen aan het regiocontract werd het mogelijk om voor ruim € 302.000,00 achterstallig onderhoud weg te werken.

Dit vraag om enige uitleg. De gemeenteraad heeft op 11 november 2013 

De gemeenteraad heeft op 11 november 2013 een motie van GB voor € 200.000,- voor achterstallig onderhoud laanbomen buitengebied aangenomen. Dit geld komt uit de algemene middelen. Door dit geld strategisch te koppelen aan het regiocontract konden er extra middelen voor onderhoud worden ingezet. Hierdoor kon de gemeente voor ruim € 101.000 alle bomen langs de wegen inspecteren (een zogenaamde VTA controle) en vervolgens voor € 200.000 onderhoud plegen en risicobomen vellen.

Het bedrag van € 6.500,00 wat genoemd wordt in de vraag is het bedrag dat nodig is om het percentage beeldbepalende bomen te verhogen van 12% naar 18%. Concreet betekent dit dat er het aankomende kapseizoen dan geen 683 bomen maar 637 bomen worden gekapt.  Overigens bestaan de te kappen bomen voor een deel uit risicobomen of bomen die een risicoboom dreigen te worden. Deze risicobomen vormen nu al een gevaar voor de weggebruiker en aanwonenden.