Project: Duurzaam onderhouden van de laanbomen in het buitengebied
Projectstatus: Actief
De Raad heeft een akkoord gegeven op het Landschapscenario en nu wordt er gewerkt aan de implementatie van het plan.
Duurzaam onderhouden van de laanbomen in het buitengebied
7f7d01fae4fe924143b4382742a1667d548bcada original

De zoektocht naar de manier waarop de gemeente Lochem haar laanbomen in het buitengebied duurzaam kan gaan onderhouden.

Doel van het project

Wat willen we bereiken?

Het goed beheren en waar nodig kappen van bomen langs de wegen in ons buitengebied. 

Waarom willen we dit bereiken?

De gemeente heeft nog geen vastgesteld beleid en budget voor het beheren en kappen van de bomen langs wegen in het buitengebied en zoekt naar oplossingen om dit in te voeren.  De noodzaak is duidelijk:  mensen moeten veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De uitdaging is echter groot. De financiële middelen, om op bestaande manieren door de traditionele aanbesteding het beheer en het kappen van bomen uit te voeren, zijn niet voorhanden.  
Zowel beleidsmatig als uitvoerend zoeken we dus naar nieuwe oplossingen. Die oplossingen hebben als doel om kostenneutraal het beheer en het kappen van bomen in het buitengebied op een duurzame wijze vorm te geven. Verschillende marktpartijen hebben intussen aangegeven dat dit haalbaar is.  
Veel gemeenten kampen met dezelfde problemen  als de gemeente Lochem. Daarom wordt dit project voor een deel gefinancierd door het regiocontract; een subsidie van de provincie. We kunnen echter niet wachten met het ingrijpen bij calamiteiten en het kappen van risicobomen tot we een nieuwe oplossing gevonden hebben. Daarom heeft de gemeente eind 2013 eenmalig financiële middelen ter beschikking gesteld om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Hoe gaan we dit doen? 

Laanbomen zijn een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en maar al te vaak heeft een boom een emotionele lading: bomen ‘raken’ mensen. Laanbomen dienen ook verschillende belangen zoals bijvoorbeeld landschappelijke, recreatieve en economische. Daarnaast hebben we wettelijke verplichtingen.   
Nieuwe en breed gedragen oplossingen zoeken voor het beheer en het kappen van bomen kan maar op één manier succesvol zijn. We moeten rekening houden met al deze verschillende belangen.  Dat kan alleen door in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van deze belangen en ze uit te nodigen om als partners samen te werken en vorm te geven aan de oplossing.  Deze samenwerking vraagt aan ieder van de partijen om vertrouwen te hebben, los te durven laten,  en te worden gerespecteerd in de eigen belangen, maar met oog voor de belangen van de anderen.