Aan dit project werken mee:

CroppedImage5050-78ab3ac559dc8ae5e964a7d19ad4ed10ce8c2018 CroppedImage5050-d6634db18518117a57973a085f222d1cfd1add21 CroppedImage5050-0ad6211e5daa6b8f7ab946cede94c219a678cf2a CroppedImage5050-6ae05ae4e55d031143ad56bcef684f9b9c458def CroppedImage5050-bf1ee8fbdcf0e743e258f907f324a768f97372fc CroppedImage5050-35685766246a35db9975b03daedb44c480b3ff15 CroppedImage5050-9f2c35d23a3e3c35b9e1391c63c1719e0ac1030c
Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

Functiegerichte wegen: Voortgang gesprekken met de infrabedrijven

Voortgang gesprekken met de infrabedrijven

Auteur:
Datum: 31-01-2014

De gemeente is volop in gesprek met de zes weg- en waterbouwbedrijven die deelnemen aan het proefproject functiegericht wegbeheer. In de eerste week van februari krijgen de bedrijven ook de uitkomsten van de enquête die is gehouden onder bewoners en bedrijven in het Vedel-gebied, waar de proef wordt gehouden. De betrokken bedrijven zijn: Roelofs Den Ham, Dura Vermeer, Reef Infra, Dostal Infratechniek, KWS Infra en Dusseldorp Infra.

Bedrijven werken aan voorstellen
Inzet van de proef is om manieren te vinden om het wegenonderhoud in de toekomst anders en slimmer te laten plaatsvinden, zodat het onderhoud betaalbaar blijft en het buitengebied goed bereikbaar is. De infrabedrijven kregen zeven wegprofielen voorgelegd die passen bij de verschillende functies van de wegen in het buitengebied. Op basis van die profielen kunnen de bedrijven voorstellen doen: hoe zouden zij zo’n weg aanleggen? Welk materiaal zouden zij gebruiken? Ook wordt de bedrijven gevraagd met ideeën komen voor nieuwe vormen van contracten en van financiering.
De infrabedrijven hebben 4 tot 6 weken nodig om de voorstellen uit te werken. Die voorstellen worden vervolgens op en bijeenkomst in Kulturhus ’t Kruispunt in Laren aan de berokkenen in het Vedelgebied gepresenteerd.