Aan dit project werken mee:

CroppedImage5050-78ab3ac559dc8ae5e964a7d19ad4ed10ce8c2018 CroppedImage5050-d6634db18518117a57973a085f222d1cfd1add21 CroppedImage5050-0ad6211e5daa6b8f7ab946cede94c219a678cf2a CroppedImage5050-6ae05ae4e55d031143ad56bcef684f9b9c458def CroppedImage5050-bf1ee8fbdcf0e743e258f907f324a768f97372fc CroppedImage5050-35685766246a35db9975b03daedb44c480b3ff15 CroppedImage5050-9f2c35d23a3e3c35b9e1391c63c1719e0ac1030c
Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

Functiegerichte wegen: Raad bijgepraat in technisch beraad

Raad bijgepraat in technisch beraad

Auteur:
Datum: 14-12-2013

Op het zogeheten Technisch Beraad zijn leden van de gemeenteraad op 18 november bijgepraat over de ontwikkelingen met functiegericht wegbeheer. In zo’n beraad vertellen de betrokken ambtenaren en bestuurders (wethouders) de specialisten uit de gemeenteraad hoe het er met een bepaald onderwerp voorstaat.
De belangstelling vanuit de gemeenteraad voor het functiegericht wegbeheer was goed.
 

Sommige fracties waren met meer dan alleen de specialist vertegenwoordigd. Vanuit het bestuur waren zowel wethouder Thijs de la Court (openbare werken en milieu) als wethouder Berend Jan Bussink (financiën, verkeer en vervoer) om toelichting te geven. Baarte de Rooy deed dit als ambtelijk projectleider. Zij vertelden wat er sinds mei is gebeurd op het vlak van functiegericht wegbeheer. Ook de voorbereidingen voor en voortgang van het proefproject in het zogeheten Vedel-gebied bij Laren kwamen aan de orde, evenals het stappenplan dat toewerkt naar het voorleggen van een aantal concrete oplossingen voor het Vedelgebied aan de gemeenteraad.
De raadsleden namen de gelegenheid om enkele vragen te stellen over het project. Daarin kwam onder meer aan de orde dat in 2014, na goedkeuring van de gemeenteraad, ook elders in de gemeente een of meerdere proeven kunnen komen met functiegericht wegbeheer. De ‘formule’ die nu wordt ontwikkeld en uitgeprobeerd bij Laren kan dan elders op basis van opgedane ervaringen opnieuw worden toegepast.
Ook het vraagstuk van innovatieve inkoop werd aangeroerd. Het kernteam is de verschillende mogelijkheden nu aan het uitwerken.