Aan dit project werken mee:

CroppedImage5050-78ab3ac559dc8ae5e964a7d19ad4ed10ce8c2018 CroppedImage5050-d6634db18518117a57973a085f222d1cfd1add21 CroppedImage5050-0ad6211e5daa6b8f7ab946cede94c219a678cf2a CroppedImage5050-6ae05ae4e55d031143ad56bcef684f9b9c458def CroppedImage5050-bf1ee8fbdcf0e743e258f907f324a768f97372fc CroppedImage5050-35685766246a35db9975b03daedb44c480b3ff15 CroppedImage5050-9f2c35d23a3e3c35b9e1391c63c1719e0ac1030c
Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

Functiegerichte wegen: Het EERSTE bericht (na het Raadsbesluit)

Het EERSTE bericht (na het Raadsbesluit)

Auteur:
Datum: 30-08-2013

Wat er voorafging :
Na het Raadsbesluit is de gemeente over het nieuwe wegbeheer eerst in gesprek gegaan met de dorpsraad van Laren, Wakker Laorne, om te zien of een proef met het nieuwe wegbeheer hier mogelijk is.
Dit had verschillende redenen. Wakker Laorne heeft een actieve werkgroep Verkeer en Veiligheid. Bovendien is het buitengebied van Laren een goede ‘dwarsdoorsnede’ van het wegennet in Lochem, met verschillende belangrijke ontsluitingswegen.
De dorpsraad van Laren heeft de rol van kritisch en onafhankelijk klankbord en heeft, net als andere dorpsraden, ervaring met participatie processen. De gemeente heeft met Wakker Laorne gekeken naar de inhoud en het proces, en het plan van aanpak vormgegeven.
 

De stappen in het kort:

  • bewoners en bedrijven worden per deelgebied uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst;
  • bewoners en bedrijven geven per deelgebied aan hoe ze de weg nu gebruiken en aan welke voorwaarden de weg moet (blijven) voldoen;
  • met dit ‘wensenlijstje’ gaan de uitgenodigde wegenbouwbedrijven aan de slag. Aan hen de
  • uitdaging om te komen tot een passende, vernieuwende oplossing;
  • de gevonden oplossingen worden gepresenteerd aan en besproken met de bewoners en bedrijven van het betreffende deelgebied;
  • daarna worden de oplossingen aan de plaatselijke economische en maatschappelijke belangenbehartigers gepresenteerd;
  • tot slot worden de gevonden oplossingen ter beoordeling aan de gemeenteraad voorgelegd;
  • het besluit van de gemeenteraad wordt aan alle betrokkenen meegedeeld.


Voor meer informatie download hier de brochure.