Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

Functiegerichte wegen: Herinnering inloopmiddagen

Herinnering inloopmiddagen

Auteur: Baarte de Rooy
Datum: 30-05-2014

 

Graag brengen wij u in herinnering dat op 3 juni en op 12 juni er inloopmiddagen zijn van 16.00 uur tot 20.00 uur in het kader van het project ‘Een andere weg’ in het Kulturhus, Verwoldseweg 1 in Laren. 

Tijdens de inloopmiddagen is er geen vast programma. U kunt binnenlopen op de tijd die u schikt. Wethouder Jan Kottelenberg (functiegericht wegbeheer) en wethouder Bert Groot Wesseldijk (kernwethouder Laren) zijn beiden op 3 juni aanwezig van 18 tot 19 uur en op 12 juni is Jan Kottelenberg aanwezig van 18 tot 19 uur. 

 

Wat laten wij u zien ?

Zoals u bekend is, onderzoeken we in het Vedel-gebied of wegbeheer in de toekomst slimmer en anders kan tegen lagere kosten. Een concreet voorstel kunnen we u nog niet presenteren. Wel kunnen we u laten zien:

Hoe bewoners en bedrijven uit het Vedelgebied de wegen gebruiken. Vaak of minder vaak? En hoe vooral? Wandelend, fietsend, met een personenauto of met een zwaar bedrijfsvoertuig? 

Deze informatie is overzichtelijk op een kaart gezet, op basis van de informatie verkregen van de gebruikers.

Welke wegen we beschouwen als doorgaande wegen, toegangswegen en welke als ‘binnenwegen’ (interne wegen). Ook dit op basis van de informatie over het gebruik verkregen van de gebruikers en op basis van verkeerstellingen.

Welke stappen zijn gezet en welke volgen zodat de wegenbouwers na de zomer hun oplossingen aan de gebruikers kunnen presenteren.  

Goed op de hoogte

Gebruikers kunnen dus controleren of de informatie over het gebruik van de weg goed is verwerkt. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen en kunt u als u in de gelegenheid bent, (nader) kennismaken met de wethouder(s). 

Medewerkers van het kernteam functiegericht wegbeheer zijn aanwezig om de voortgang in het project toe te lichten. Dit zijn projectleider Baarte de Rooy, Reinder Boon van Groeistrategen en Denise de Jonge van Stichting Welzijn Lochem.