Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

Functiegerichte wegen: Gemeentelijke medewerkers

Gemeentelijke medewerkers

Auteur:
Datum: 01-11-2013

Gemeentelijke medewerkers van verschillende afdelingen zijn betrokken bij alles wat met het wegbeheer in het buitengebied te maken heeft. Deze zogeheten interne actoren komen geregeld bij elkaar om te kijken hoe zij kunnen samenwerken om het wegbeheer ook in de toekomst anders vorm te geven.

De gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) en Openbare Werken (OW) zijn het meest betrokken bij functiegericht wegbeheer. ROV voor beleid op het gebied van verkeer en vervoer en voor milieu, OW voor wat betreft het onderhoud van de wegen. Het functiegericht wegbeheer vergt van de medewerkers ook een nieuwe manier van denken. Ze moeten meer samenwerken, het wegbeheer in samenhang bekijken, anders omgaan met plannen en aanbesteden van wegonderhoud, betrokken inwoners en bedrijven een grotere rol geven bij het maken van plannen. Daarom is overleg en het delen van kennis en ervaring belangrijk geworden.