Aan dit project werken mee:

CroppedImage5050-78ab3ac559dc8ae5e964a7d19ad4ed10ce8c2018 CroppedImage5050-d6634db18518117a57973a085f222d1cfd1add21 CroppedImage5050-0ad6211e5daa6b8f7ab946cede94c219a678cf2a CroppedImage5050-6ae05ae4e55d031143ad56bcef684f9b9c458def CroppedImage5050-bf1ee8fbdcf0e743e258f907f324a768f97372fc CroppedImage5050-35685766246a35db9975b03daedb44c480b3ff15 CroppedImage5050-9f2c35d23a3e3c35b9e1391c63c1719e0ac1030c
Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

Functiegerichte wegen: Bijna alle enquêtes uit Vedelgebied ingevuld

Bijna alle enquêtes uit Vedelgebied ingevuld

Auteur:
Datum: 07-12-2013

De gemeente verwacht dat half december meer dan negentig procent van de bewoners op de bijna 140 adressen in het zogeheten Vedelgebied de enquête over het weggebruik in dit gebied zal hebben ingevuld. Op 12 november was in het Kulturhus Laren een voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners en ondernemers in het gebied over de proef met het functiegericht wegbeheer. Op die avond vulden tien mensen de enquête in.
Sindsdien zijn alle andere mensen in het Vedelgebied persoonlijk telefonisch benaderd door een gemeentelijk medewerker om een afspraak te maken.
 

Leden van het kernteam functiegericht wegbeheer gingen vervolgens bij de betrokkenen langs om samen met hen in een open gesprek de enquête in te vullen en waar nodig toelichting te geven op de proef met het functiegericht wegbeheer.
De belangrijkste vragen in de enquête zijn ‘hoe gebruiken u en anderen de weg voor uw woning en/of bedrijf?’ en ‘waaraan moet de weg voor u voldoen?’ Daarnaast levert de enquête ook nog allerlei extra informatie op, bijvoorbeeld over de bermen en bomen lang de wegen, over sluipverkeer en over het recreatieve gebruik van de wegen in de zomer.
De proef in het Vedelgebied heeft twee doelen. Ten eerste het uitproberen met welk proces de belangen van alle betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Ten tweede moet het leiden tot een aantal oplossingsrichtingen voor het gemeentelijke wegbeheer in de (nabije) toekomst.
De antwoorden van de enquêtes worden per weg gebundeld. De betrokkenen krijgen deze resultaten voor de kerstvakantie per email of post thuisgestuurd. De resultaten gaan dan ook naar de zes infrabedrijven die zijn betrokken bij het functiegericht wegbeheer. Deze bedrijven dragen vervolgens ideeën en oplossingen aan voor een vernieuwende inrichting, beheer en onderhoud van de betrokken wegen. De verwachting is dat dit de tweede helft van februari gebeurt.