Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

Functiegerichte wegen: Bijeenkomst lokale belangen

Bijeenkomst lokale belangen

Auteur:
Datum: 01-09-2013

Het lokale/regionale  bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties maken ook gebruik van de wegen in het buitengebied. Daarom is ook hun inbreng van belang voor het functiegericht wegbeheer. Op 10 en 24 september jl. waren bijeenkomsten om deze partijen te informeren over de aard en het doel van functiegericht wegbeheer.

Het betreft o.a. lokale economische belangen (Industriële Kring Lochem, ForFarmers Hendrix BV, Friesland-Campina, LTO afdeling Lochem, Recreatie Ondernemers Lochem, Loon- en grondverzetbedrijven, betrokken Landgoederen, inzamelbedrijven (Berkel Milieu)) en lokale maatschappelijke belangen (provincie Gelderland als wegbeheerder, Veiligheidsregio noord-oost Gelderland, Politie noord-oost Gelderland, Plattelandshuis Achterhoek en Liemers, Stichting Ouderenwerk Lochem en WMO-raad).
In het proces per deelgebied, om te komen tot een plan voor functiegericht wegbeheer, wordt ook een beroep gedaan op de kennis en ervaring van het bedrijfsleven en de maatschappelijke belangen. Deze waardevolle inbreng wordt meegewogen in de keuzes die moeten worden gemaakt.