Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

Functiegerichte wegen: Bijeenkomst in Kulturhus

Bijeenkomst in Kulturhus

Auteur:
Datum: 01-11-2013

 

Op dinsdagavond 12 november vindt er een  bijeenkomst plaats over functiegericht  wegbeheer in het Kulturhus ’t Kruispunt in Laren voor  bewoners en bedrijven uit het zogeheten Vedel-gebied, vertegenwoordigers van de andere dorpsraden en andere belangstellenden.

De gemeente hecht grote waarde aan een goede inbreng van betrokken aanwonenden en bedrijven bij het functiegericht wegbeheer. Daarom is zij eerst in gesprek gegaan met de dorpsraad van Laren, Wakker Laorne, om te zien of een proef hier mogelijk is. Dit had verschillende redenen. Wakker Laorne heeft een actieve werkgroep Verkeer en Veiligheid. Bovendien is het buitengebied van Laren een goede ‘dwarsdoorsnede’ van het wegennet in Lochem. De dorpsraad van Laren heeft de rol van kritisch en onafhankelijk klankbord en heeft, net als andere dorpsraden, ervaring met participatie processen.
Samen met Wakker Laorne is een stappenplan ontwikkeld om per deelgebied te onderzoeken welke mogelijkheden functiegericht wegbeheer biedt. Alle dorpsraden en alle bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in elk deelgebied zullen steeds nauw  betrokken worden bij het proces.
De eerste proef wordt najaar/winter 2013 gehouden in het zogeheten Vedel-gebied (Vedel = Verwolde duurzaam energielandschap).