Aan dit project werken mee:

CroppedImage5050-78ab3ac559dc8ae5e964a7d19ad4ed10ce8c2018 CroppedImage5050-d6634db18518117a57973a085f222d1cfd1add21 CroppedImage5050-0ad6211e5daa6b8f7ab946cede94c219a678cf2a CroppedImage5050-6ae05ae4e55d031143ad56bcef684f9b9c458def CroppedImage5050-bf1ee8fbdcf0e743e258f907f324a768f97372fc CroppedImage5050-35685766246a35db9975b03daedb44c480b3ff15 CroppedImage5050-9f2c35d23a3e3c35b9e1391c63c1719e0ac1030c
Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

Functiegerichte wegen: Bijeenkomst 17 maart benadrukt belang van heldere presentatie

Bijeenkomst 17 maart benadrukt belang van heldere presentatie

Auteur:
Datum: 29-03-2014

Maandagavond 17 maart was er een ontmoeting tussen de klankbordgroep van Wakker Laorne en de zes infrabedrijven die betrokken zijn bij de proef met functiegericht wegbeheer in het Vedelgebied. Voor de pauze stond de vraag ‘Wat gaan we presenteren aan aanwonenden?’ op de agenda, na de pauze ‘Hoe gaan we dat doen?’

Het gesprek ging vooral over de vraag ‘Wat gaan we presenteren aan omwonenden?’. De infrabedrijven (Roelofs Den Ham, Dura Vermeer, Reef Infra, Dostal Infratechniek, KWS Infra en Dusseldorp Infra)  zijn daar nog niet helemaal uit. De bijeenkomst maakte duidelijk dat de bedrijven behoefte hebben aan nog iets meer duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt  voordat zij hun oplossingen kunnen presenteren. Ook denkt een aantal bedrijven  erover na om hierin te gaan samenwerken.


De bedrijven gaven aan dat zij het belangrijk vinden dat de 140 bewoners uit het Vedelgebied straks een goede vergelijking kunnen maken tussen alle voorstellen die worden gepresenteerd, zodat “er geen appels met peren worden vergeleken”. Ook de klankbordgroep drong hierop aan.
Conclusie na maandag is dat de gemeente nog een aantal zaken moet verduidelijken en dat  infrabedrijven nog even tijd nodig hebben om de oplossingen uit te werken. Zijn die oplossingen er, dan toetst de gemeente die op kwaliteit en betaalbaarheid, voordat ze aan de betrokkenen in het gebied kunnen worden gepresenteerd.


Nader overleg tussen de klankbordgroep, de bedrijven en de gemeente is nodig over de presentaties zelf. De gemeente komt met een voorstel hoe de oplossingen straks zo duidelijk mogelijk aan de bewoners kunnen worden gepresenteerd. Zij staan straks immers voor een belangrijke vraag: welke oplossing vinden de bewoners het beste passen bij de vraag ‘Hoe kan het wegonderhoud slimmer en goedkoper, rekening houdend met hoe aanwonende de wegen gebruiken’.