Aan dit project werken mee:

CroppedImage5050-78ab3ac559dc8ae5e964a7d19ad4ed10ce8c2018 CroppedImage5050-d6634db18518117a57973a085f222d1cfd1add21 CroppedImage5050-0ad6211e5daa6b8f7ab946cede94c219a678cf2a CroppedImage5050-6ae05ae4e55d031143ad56bcef684f9b9c458def CroppedImage5050-bf1ee8fbdcf0e743e258f907f324a768f97372fc CroppedImage5050-35685766246a35db9975b03daedb44c480b3ff15 CroppedImage5050-9f2c35d23a3e3c35b9e1391c63c1719e0ac1030c
Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

Functiegerichte wegen: Bewoners Vedel-gebied ontvangen resultaten enquête

Bewoners Vedel-gebied ontvangen resultaten enquête

Auteur:
Datum: 30-01-2014

Betrokkenen hebben rond 23  januari per e-mail of brief de resultaten ontvangen van de enquête over het weggebruik in het Vedelgebied. Tussen half november en half december heeft de gemeente 140 vragenlijsten uitgezet in het Vedelgebied, waar een proef wordt gehouden onder de titel ‘Een andere weg’. Belangrijkste vraag van de proef is hoe het wegenonderhoud in de toekomst anders en slimmer kan, zodat het onderhoud betaalbaar blijft en het gebied goed bereikbaar is.

Nauwkeurig beeld
In totaal zijn 125 lijsten ingevuld, dat wil zeggen 90 procent van alle betrokkenen. Centraal in de enquête stonden de vragen: ‘Hoe gebruikt u de weg waaraan u woont/werkt? ‘ en ‘Welke eisen stelt u aan deze weg?’ Ook konden betrokken  overige opmerkingen of aandachtspunten aangeven. Daardoor is er een nauwkeurig beeld van het gebruik van de wegen en de eisen die aanwonenden aan de wegen stellen.
De uitkomsten van de enquête zijn per straat gebundeld, zoals van te voren is afgesproken.
De uitkomsten van de enquête gaan in de eerste week van februari  naar zes wegenbouwers uit de regio. Met de informatie uit de enquêtes gaan de wegenbouwers slimme oplossingen bedenken voor de wegen en het toekomstig onderhoud ervan. De  oplossingen zijn afgestemd op hoe betrokkenen de wegen gebruiken.
Terugkoppeling op algemene vragen
Uit de vragenlijsten is ook een aantal algemene vragen en aandachtspunten naar voren gekomen. Bijvoorbeeld over het onderhoud van de bomen in het buitengebied of over verkeersborden met de 60 km/uur-aanduiding. De gemeente zet deze vragen en de antwoorden in één overzicht. Betrokkenen krijgen dit zodra alle informatie is verzameld.

Reacties op dit bericht kunt u mailen naar eenandereweg@lochem.nl of opsturen naar projectleider Baarte de Rooy, projectleider. Afdeling Openbare Werken gemeente Lochem, Postbus 17, 7240 AA Lochem.