Aan dit project werken mee:

CroppedImage5050-78ab3ac559dc8ae5e964a7d19ad4ed10ce8c2018 CroppedImage5050-d6634db18518117a57973a085f222d1cfd1add21 CroppedImage5050-0ad6211e5daa6b8f7ab946cede94c219a678cf2a CroppedImage5050-6ae05ae4e55d031143ad56bcef684f9b9c458def CroppedImage5050-bf1ee8fbdcf0e743e258f907f324a768f97372fc CroppedImage5050-35685766246a35db9975b03daedb44c480b3ff15 CroppedImage5050-9f2c35d23a3e3c35b9e1391c63c1719e0ac1030c
Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

Functiegerichte wegen: 17 maart overleg over presentatie

17 maart overleg over presentatie

Auteur:
Datum: 14-03-2014

Op 17 maart hebben Wakker Laorne, de zes infrabedrijven en de gemeente overleg over de manier waarop de infrabedrijven hun oplossingen voor de wegen in het Vedelgebied gaan presenteren. Uitgangspunt is dat de oplossingen goed vergelijkbaar moeten zijn en ook voor iedereen begrijpelijk.

De infrabedrijven zijn bezig oplossingen uit te werken in verband met de proef met functiegericht wegbeheer in het Vedelgebied.  Als uitgangspunt voor de oplossingen geldt de vraag hoe de bewoners en bedrijven de weg waaraan zij liggen gebruiken en welke eisen zij aan die weg stellen. Dat hebben zij in een enquete aangegeven. Daarnaast hebben de infrabedrijven zeven wegprofielen gekregen die bij de verschillende functies van de wegen passen.
De betrokken bedrijven zijn Roelofs Den Ham, Dura Vermeer, Reef Infra, Dostal Infratechniek, KWS Infra en Dusseldorp Infra. De verwachting is dat in de loop van april de presentatie voor de bewoners en bedrijven in het proefgebied zal plaatsvinden.