Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

Betrokken belangen
Groeistrategen
Reinder Boon:

Ondersteunen van de projectmanager in het betrekken van het bedrijfsleven.

Circulus Berkel
Baarte de Rooy:

Zorgdragen dat we in samenwerking met alle belanghebbenden komen tot gedragen en haalbare oplossingen.

Gemeente Lochem
Bram Doorenweerd:

Verantwoordelijk voor het wegbeheer

Gemeente Lochem
Annemieke Breukelaar:

Beleidsmedewerker groenbeheer

Gemeente Lochem
Henk-Jan Bouwhuis:

Hoofd afdeling openbare werken, verantwoordelijk voor goed en betrouwbaar wegenbeheer.

Gemeente Lochem
Martin Overbeek:

Eerste medewerker civiel en groen
Afd. openbare werken

Gemeente Lochem
Anne Stortelder:

Beleidsmedewerker landelijk gebied
Afd. ruimtelijke ontwikkeling en verkeer

Gemeente Lochem
Karin Notenboom:

Eerste medewerker communicatie.
Afd. bestuur, personeel en communicatie
Communicatieadviseur pilot en ondersteuning projectmanagement

Gemeente Lochem
Rob Wechstapel:

Financieel consulent / beleidsmedewerker.
Afd. Financiën

Gemeente Lochem
Marleen Oltvoort:

Centrale inkoopcoördinator
Afd. facilitaire zaken
Toezien op regelgeving in het aanbestedingsbeleid.

Oud wethouder gemeente Lochem
Thijs de la Court:

Als oud wethouder was hij betrokken bij dit project.

Oud wethouder gemeente Lochem
Berend-Jan Bussink:

Als oud wethouder betrokken geweest bij dit project.

Stichting Sociaal Cultureel Werk
Denise de Jonge-Wils:

Zorgdragen dat we in samenwerking met de aanwonenden komen tot gedragen en haalbare oplossingen.

Dostal Infratechniek Vorden
Herman Reinten:

Dostal is één van de betrokken infrabedrijven.

Reef-Infra
Dik Wolters:

Reef-Infra is één van de betrokken infrabedrijven.

Roelofsgroep
Gerrit Woudman:

Roelofsgroep is één van de betrokken infrabedrijven

KWS Ruurlo
Bart Kamphuis:

KWS is één van de betrokken infrabedrijven

KWS Ruurlo
Wietse Siebenga:

KWS is één van de betrokken infrabedrijven.

KWS Ruurlo
Maurice Klunder:

KWS is één van de betrokken infrabedrijven

Dusseldorp Infra
Jerry Bouwmeester:

Dusseldorp infra is één van de betrokken infrabedrijven

Dusseldorp Infra
René Plaggenburg:

Dusseldorp Infra is één van de betrokken infrabedrijven

Gemeente Lochem
Eddy Pol:

Zorgdragen voor verkeersafwikkeling

Dura Vermeer
Mike Gerrits:

Dura Vermeer is betrokken en zet zich in om de ambities van Lochem voor het wegonderhoud waar te maken.

Gemeente Lochem
Mariska Mentink:

Rapportages over het project voor Rural Alliances

Dusseldorp Infra
Antoine Sellink:

Dusseldorp infra is een van de betrokken infrabedrijven

Gemeente Lochem
Jan Kottelenberg:

Verantwoordelijk wethouder voor functiegericht wegbeheer.

Willem Kraaykamp:

Wakker Laorne

Dik Steeman:

Wakker Laorne