Projectstatus: Actief
november 2014 beoordeling oplossingen door gebruikers
Functiegerichte wegen
abfcececb0e762d60e8d354e541d1a5ebea87f9a original

Beleidsvoornemen gemeente Lochem voor omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.

vorige volgende
mei 2013

Het beleidsvoornemen

Auteur: Baarte de Rooy | Datum: 20-05-2013

Download hier het beleidsvoornemen van de gemeente Lochem voor de omslag naar integraal functiegericht wegbeheer in het buitengebied.


augustus 2013

Het EERSTE bericht (na het Raadsbesluit)

Auteur: | Datum: 30-08-2013

Wat er voorafging :
Na het Raadsbesluit is de gemeente over het nieuwe wegbeheer eerst in gesprek gegaan met de dorpsraad van Laren, Wakker Laorne, om te zien of een proef met het nieuwe wegbeheer hier mogelijk is.
Dit had verschillende redenen. Wakker Laorne heeft een actieve werkgroep Verkeer en Veiligheid. Bovendien is het buitengebied van Laren een goede ‘dwarsdoorsnede’ van het wegennet in Lochem, met verschillende belangrijke ontsluitingswegen.
De dorpsraad van Laren heeft de rol van kritisch en onafhankelijk klankbord en heeft, net als andere dorpsraden, ervaring met participatie processen. De gemeente heeft met Wakker Laorne gekeken naar de inhoud en het proces, en het plan van aanpak vormgegeven.
 

Lees verder
september 2013

Bijeenkomst lokale belangen

Auteur: | Datum: 01-09-2013

Het lokale/regionale  bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties maken ook gebruik van de wegen in het buitengebied. Daarom is ook hun inbreng van belang voor het functiegericht wegbeheer. Op 10 en 24 september jl. waren bijeenkomsten om deze partijen te informeren over de aard en het doel van functiegericht wegbeheer.

Lees verder
oktober 2013

Bijeenkomst infrabedrijven

Auteur: | Datum: 03-10-2013

Op 3 oktober was in het gemeentehuis een startbijeenkomst voor infrabedrijven waarop zij via verschillende sprekers werden uitgedaagd om anders en creatiever te gaan kijken naar wegaanleg en -beheer.  In verschillende workshops werden allerlei kanten van het wegbeheer belicht. Op deze bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke partijen en andere bedrijven aanwezig.

Lees verder
november 2013

Bijeenkomst in Kulturhus

Auteur: | Datum: 01-11-2013

 

Op dinsdagavond 12 november vindt er een  bijeenkomst plaats over functiegericht  wegbeheer in het Kulturhus ’t Kruispunt in Laren voor  bewoners en bedrijven uit het zogeheten Vedel-gebied, vertegenwoordigers van de andere dorpsraden en andere belangstellenden.

Lees verder

Gemeentelijke medewerkers

Auteur: | Datum: 01-11-2013

Gemeentelijke medewerkers van verschillende afdelingen zijn betrokken bij alles wat met het wegbeheer in het buitengebied te maken heeft. Deze zogeheten interne actoren komen geregeld bij elkaar om te kijken hoe zij kunnen samenwerken om het wegbeheer ook in de toekomst anders vorm te geven.

Lees verder

Technisch beraad

Auteur: | Datum: 05-11-2013

Startpunt van de proef met het functiegericht wegbeheer is het raadsbesluit van 20 mei 2013. Daarin werd het beleidsvoornemen ‘Een ander weg’ vastgesteld, waarin de achtergronden van het nieuwe wegbeheer zijn geschetst. Ook nam de raad toen het besluit om geld vrij te maken  voor een proefproject rond Laren. In zogenaamde technische beraden worden de raadsleden tussentijds geïnformeerd over de ontwikkelingen. Op 18 november is weer zo’n zogenoemd technisch beraad.
Volgens planning bekijkt de gemeenteraad in 2014 wat de uitkomsten zijn van de proef die wordt gedaan in het zogeheten Vedel-gebied. Dan besluit de raad ook over de te nemen maatregelen in dat gebied en over de voortgang van het functiegericht wegbeheer.
 

Vragenlijst voor aanwonenden

Auteur: | Datum: 07-11-2013

De gemeente heeft een vragenlijst ontwikkeld die wordt gebruikt in het proefproject in het zogeheten Vedel-gebied (Vedel = Verwolde duurzaam energielandschap) rond de kern Laren. Met deze lijst kunnen bewoners en bedrijven aangeven hoe zij en hun bezoekers de wegen in het gebied gebruiken. Op basis daarvan gaan infrabedrijven voorstellen maken over wat voor soort wegen het beste bij het gebruik passen. Daarbij kan het ook om vernieuwende oplossingen gaan. De vragenlijst is eerst voor eventuele op- en aanmerkingen voorgelegd aan de dorpsraad Wakker Laorne.
Op de bijeenkomst van 12 november in het Kulturhus Laren kunnen betrokken bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven uit het Vedel-gebied de vragenlijst invullen. Wie dat die avond niet heeft gedaan of de bijeenkomst niet kan bijwonen, wordt later die week benaderd door een gemeentelijke medewerker voor een afspraak.  Desgewenst kunnen mensen dan samen met een gemeentelijk medewerker thuis de lijst invullen. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk betrokken uit het gebied de lijst invullen, zodat een zo scherp mogelijk beeld ontstaat van het gebruik van de wegen.
 

Evaluatie bijeenkomst 12 november

Auteur: | Datum: 13-11-2013

Het kernteam functiegericht wegbeheer heeft woensdag 13 november de bijeenkomst geëvalueerd voor de betrokkenen in het proefgebied Vedel bij Laren. Die bijeenkomst in het Kulturhus van Laren trok dinsdagavond 12 november ongeveer 35 belangstellenden.

Lees verder

Bewoners Vedel-gebied maken kennis met nieuw wegbeheer

Auteur: | Datum: 16-11-2013

Laren – Ongeveer 35 bewoners en ondernemers uit het zogeheten Vedel-gebied kwamen dinsdagavond 12 november bijeen in Kulturhus ’t Kruispunt in Laren. Daar werden ze voorgelicht over het proefproject met het functiegericht wegbeheer in hun gebied.
Veel aanwezigen, onder wie ook enkele vertegenwoordigers van dorpsraden, maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen over de nieuwe manier van omgaan met het wegbeheer in het buitengebied.
 

Lees verder

Verslag bijeenkomst infrabedrijven

Auteur: | Datum: 16-11-2013

Download het verslag van de bijeenkomst met de infrabedrijven 3 oktober

Presentatie stappenplan 12 november

Auteur: | Datum: 16-11-2013

Download de presentatie van het stappenplan gegeven voor de aanwonenden op 12 november

Filmverslag Wakker Laorne

Auteur: | Datum: 20-11-2013

Het filmverslag met de reacties van Wakker Laorne is beschikbaar.

Bekijk het filmverslag via deze link.

december 2013

Filmverslag lokale economische en maatschappelijke belangen

Auteur: | Datum: 05-12-2013

Het filmverslag van de bijeenkomst op 24 september voor de lokale economische en maatschappelijke belangen is beschikbaar.

Bekijk het filmverslag via deze link.

Filmverslag infrabedrijven

Auteur: | Datum: 05-12-2013

Het filmverslag van de bijeenkomst op 3 oktober voor de betrokken infrabedrijven is beschikbaar.

Bekijk het filmverslag via deze link.

Bijna alle enquêtes uit Vedelgebied ingevuld

Auteur: | Datum: 07-12-2013

De gemeente verwacht dat half december meer dan negentig procent van de bewoners op de bijna 140 adressen in het zogeheten Vedelgebied de enquête over het weggebruik in dit gebied zal hebben ingevuld. Op 12 november was in het Kulturhus Laren een voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners en ondernemers in het gebied over de proef met het functiegericht wegbeheer. Op die avond vulden tien mensen de enquête in.
Sindsdien zijn alle andere mensen in het Vedelgebied persoonlijk telefonisch benaderd door een gemeentelijk medewerker om een afspraak te maken.
 

Lees verder

Raad bijgepraat in technisch beraad

Auteur: | Datum: 14-12-2013

Op het zogeheten Technisch Beraad zijn leden van de gemeenteraad op 18 november bijgepraat over de ontwikkelingen met functiegericht wegbeheer. In zo’n beraad vertellen de betrokken ambtenaren en bestuurders (wethouders) de specialisten uit de gemeenteraad hoe het er met een bepaald onderwerp voorstaat.
De belangstelling vanuit de gemeenteraad voor het functiegericht wegbeheer was goed.
 

Lees verder

Verslag bijeenkomst 12 november in Kulturhus ’t Kruispunt Laren

Auteur: | Datum: 27-12-2013

Het verslag van de bijeenkomst over het proefproject functiegericht wegbeheer  van 12 november jl. in Laren is nu beschikbaar op dit projectenoverzicht.

U kunt dit verslag hier openen.


 

Verslag bijeenkomst over proefproject van 25 november voor interne actoren beschikbaar

Auteur: | Datum: 27-12-2013

Het verslag van de bijeenkomst over het proefproject functiegericht wegbeheer voor de zogeheten interne actoren, dit zijn de mensen binnen de gemeente, op 25 november jl. is nu beschikbaar op dit projectenoverzicht.

U kunt dit verslag hier openen

Een voorspoedig 2014

Auteur: | Datum: 30-12-2013

Ook in het nieuwe jaar wordt u via dit projectenoverzicht zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van het project integraal functiegericht wegbeheer in de gemeente Lochem.

Heeft u ook belangstelling voor de ontwikkelingen rond het integraal functiegericht wegbeheer? Dan kunt u zich via ‘Blijf op de hoogte’ in het linker menu aanmelden voor updates die u via de mail kunt ontvangen.

januari 2014

Bewoners Vedel-gebied ontvangen resultaten enquête

Auteur: | Datum: 30-01-2014

Betrokkenen hebben rond 23  januari per e-mail of brief de resultaten ontvangen van de enquête over het weggebruik in het Vedelgebied. Tussen half november en half december heeft de gemeente 140 vragenlijsten uitgezet in het Vedelgebied, waar een proef wordt gehouden onder de titel ‘Een andere weg’. Belangrijkste vraag van de proef is hoe het wegenonderhoud in de toekomst anders en slimmer kan, zodat het onderhoud betaalbaar blijft en het gebied goed bereikbaar is.

Lees verder

Voortgang gesprekken met de infrabedrijven

Auteur: | Datum: 31-01-2014

De gemeente is volop in gesprek met de zes weg- en waterbouwbedrijven die deelnemen aan het proefproject functiegericht wegbeheer. In de eerste week van februari krijgen de bedrijven ook de uitkomsten van de enquête die is gehouden onder bewoners en bedrijven in het Vedel-gebied, waar de proef wordt gehouden. De betrokken bedrijven zijn: Roelofs Den Ham, Dura Vermeer, Reef Infra, Dostal Infratechniek, KWS Infra en Dusseldorp Infra.

Lees verder
februari 2014

Aanwonenden gekoppeld aan projectenoverzicht

Auteur: | Datum: 25-02-2014

Goede informatievoorziening is van groot belang bij de proef met het functiegericht wegbeheer in het Vedel-gebied. De gemeente wil graag dat alle belanghebbenden zoveel mogelijk over alle informatie kunnen beschikken.


Het zogeheten projectenoverzicht speelt hierbij een belangrijke rol. Op dit overzicht verschijnen vrijwel wekelijks nieuwe berichten over de voorgang van het proefproject. Op 20 februari  zijn alle betrokkenen in het Vedel-gebied van wie de gemeente een emailadres heeft, gekoppeld aan het projectenoverzicht. Dat betekent dat zij, als er iets te melden is, in het weekend een e-mail ontvangen met berichten.

In de mail kan worden doorgeklikt naar het projectenoverzicht.
Mensen die geen prijs stellen op een geregelde update van berichten, kunnen onderin de mail aangeven dat zij willen worden uitgeschreven. Zij ontvangen dan geen e-mails meer.
Wie in het pilotgebied niet over e-mail beschikt maar wel de berichten wil ontvangen, kan zich daarvoor schriftelijk opgeven. Deze mensen krijgen dan een keer per maand de berichten via de post.
Wie meteen wil kijken welke berichten er in het projectenoverzicht staan, kan doorklikken naar http://www.lochem.projectenoverzicht.nl/functie.
 

Overeenkomst met infrabedrijven is klaar

Auteur: | Datum: 25-02-2014

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Lochem en de zes infrabedrijven, die meedoen aan het proefproject functiegericht wegbeheer, is afgerond. In die overeenkomst staan afspraken over hoe de samenwerking wordt ingevuld.
Inzet van het proefproject in het zogeheten Vedel-gebied is om manieren te vinden om het wegenonderhoud in de toekomst anders en slimmer uit te voeren, zodat het onderhoud betaalbaar blijft en het buitengebied goed bereikbaar is.
Leidend bij deze proef is de inbreng die betrokkenen in het proefgebied met een enquête hebben gegeven over hoe zij de weg bij hun woning en/of bedrijf gebruiken en welke eisen zij aan die weg stellen.
 

Lees verder
maart 2014

Maandag 17 maart, Het Grote Verkiezingsdebat in het gemeentehuis van Lochem

Auteur: Karin Notenboom | Datum: 14-03-2014

Maandag 17 maart wordt in de hal van het gemeentehuis in Lochem het Grote verkiezingsdebat gehouden. Deze avond gaan alle lijsttrekkers met elkaar en met het publiek in discussie over actuele thema’s. Vanaf 19.30 staat de koffie of thee voor u klaar en het debat begint om 20.00 uur. We noemen deze avond in het projectenoverzicht, omdat de partijen vast ook wel een standpunt hebben over wegenonderhoud, de wijze waarop dat volgens hen het beste aangepakt zou kunnen worden en de bereidheid om erin te investeren. Onder de deskundige leiding van journalist Harmke Oudenampsen gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat over deze thema's die in de komende raadsperiode belangrijk worden. U kunt uw vragen stellen aan de lijsttrekkers en u kunt reageren op hun inbreng.

17 maart overleg over presentatie

Auteur: | Datum: 14-03-2014

Op 17 maart hebben Wakker Laorne, de zes infrabedrijven en de gemeente overleg over de manier waarop de infrabedrijven hun oplossingen voor de wegen in het Vedelgebied gaan presenteren. Uitgangspunt is dat de oplossingen goed vergelijkbaar moeten zijn en ook voor iedereen begrijpelijk.

Lees verder

Projectoverzicht wordt goed bezocht

Auteur: | Datum: 14-03-2014

Steeds meer mensen bezoeken het projectoverzicht over de proef met functiegericht wegbeheer in de gemeente Lochem. Op dit overzicht worden betrokkenen zo veel mogelijk op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rond de proef met functiegericht wegbeheer.
Bij de start van het overzicht in augustus vorig jaar, trok het overzicht 62 bezoekers die gemiddeld 2,5 pagina’s bekeken. Het bezoek was toen wel vluchtig:  het duurde gemiddeld maar een halve minuut. De eerste topmaand was november toen het overzicht 155 bezoekers trok, van wie driekwart nieuw. Dat had waarschijnlijk te maken met de startbijeenkomst op 12 november in het Kulturhus ’t Kruispunt in Laren en de enquete die vervolgens in het Vedelgebied werd verspreid. In november keken mensen gemiddeld zo’n 2,5 minuten op het overzicht.
In februari werd het overzicht liefst 193 keer bezocht door 122 mensen. Dat kwam waarschijnlijk omdat rond 20 februari alle deelnemers aan de proef in het Vedelgebied via de email actief zijn gekoppeld aan het overzicht. De belangstelling voor de informatie lijkt groot, want in februari bleven bezoekers gemiddeld 5.40 minuten op het overzicht.
 

Lees verder

Gelderse bestuurders op excursie bij ‘Een andere weg’

Auteur: | Datum: 21-03-2014

Gelderse gemeentebestuurders nemen maandagmiddag 14 april deel aan een excursie naar het Vedel-gebied, waar het proefproject loopt met functiegericht wegbeheer. Die dag is de jaarlijkse ‘Dag van de Gelderse gemeenten’. Initiatiefnemer hiervan is de Gelderse afdeling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit jaar is de gemeente Lochem ‘gastheer’ van deze bijeenkomst.

De pilot ‘Een andere weg’ is een van de excursies waaraan de bestuurders uit de provincie Gelderland die middag kunnen deelnemen. De bestuurders rijden per touringcar door het Vedel-gebied. Op landgoed Verwolde geven de betrokkenen bij de proef met het wegbeheer een inkijk in de unieke zoektocht naar nieuwe mogelijkheden van wegbeheer. Een vertegenwoordiging van de klankbordgroep van Wakker Laorne is hierbij ook aanwezig.


Op de excursie komen vragen aan de orde als: kan het wegbeheer slimmer, innovatiever en ook goedkoper? Hoe geven we veiligheid, bereikbaarheid en wensen van gebruikers hierin de plek die het verdient? En hoe organiseert de gemeente deze zoektocht samen met  inwoners, ondernemers,  maatschappelijke partners en infrabedrijven?

Bijeenkomst 17 maart benadrukt belang van heldere presentatie

Auteur: | Datum: 29-03-2014

Maandagavond 17 maart was er een ontmoeting tussen de klankbordgroep van Wakker Laorne en de zes infrabedrijven die betrokken zijn bij de proef met functiegericht wegbeheer in het Vedelgebied. Voor de pauze stond de vraag ‘Wat gaan we presenteren aan aanwonenden?’ op de agenda, na de pauze ‘Hoe gaan we dat doen?’

Lees verder
april 2014

GB, D66 en CDA presenteerden Bestuursakkoord

Auteur: Karin Notenboom | Datum: 25-04-2014


Gemeentebelangen, D66 en het CDA presenteerden na Pasen hun bestuursakkoord. Deze drie partijen nemen na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart de verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de gemeente Lochem en leveren elke een wethouder. Wat zegt het akkoord over de wegen?
Het motto van het bestuursakkoord is ‘Koersvast en betrokken’. Over de wegen hebben partijen specifieke afspraken gemaakt. Onder het kopje ‘Veilige wegen’ is het volgende te lezen: “Wijken en buitengebieden worden fietsvriendelijk en kindvriendelijk ingericht. De kernen en buitengebieden gaan wij op maat inrichten als 30km en 60km/uur zones, met uitzondering van de doorgaande wegen. Voetpaden en markten worden goed beloopbaar voor de inwoners en gasten. Wij houden en maken fietsen in onze gemeente aantrekkelijk. Veilige ontsluiting van het station Lochem en andere routes voor schoolgaande kinderen hebben prioriteit. Onze wegen moeten goed onderhouden en begaanbaar zijn en wij zoeken naar vernieuwende ideeën om het kwaliteitsniveau op peil te kunnen houden”
Wegen worden ook genoemd onder het kopje gemeentelijk vastgoed: “De gemeente bezit veel wegen, openbaar groen, begraafplaatsen, bossen en gebouwen. Welke eigendommen hebben we echt nodig voor de uitoefening van onze wettelijke taak”.
Er zijn drie beoogd wethouders: Bert Groot Wesseldijk (GB), Trix van der Linden (D66) en Jan Kottelenberg (CDA). Het bestuursakkoord en de benoeming van de wethouders wordt op 8 mei besproken in de gemeenteraad. Volgens de voorgestelde portefeuilleverdeling, is Jan Kottelenberg na 8 mei portefeuillehouder functiegericht wegbeheer. Openbare Werken is toebedacht aan Bert Groot Wesseldijk.
U kunt het hele bestuursakkoord vinden via  deze link

mei 2014

Verkeerstellingen vanaf 6 mei

Auteur: Karin Notenboom | Datum: 02-05-2014

Vanaf dinsdag 6 mei worden er in het Vedel-gebied verkeerstellingen gehouden. Op de Markeloseweg, de Dwarsdijk, Holmershuizen, Verwoldseweg en de Oude Lochemseweg worden alle voertuigen geteld die passeren. Ook de Bouwhuisweg en de Exelseweg, net buiten het proefgebied- worden in de telling meegenomen voor een compleet beeld.
Voor de tellingen worden luchtslangen over de weg aangebracht. Deze meten gedurende een week op welke dag en op welk tijdstip het meeste verkeer op de weg is en hoe snel er gemiddeld wordt gereden.  Deze informatie gaat naar de  infrabedrijven, zodat zij  hun voorstellen kunnen uit werken.

Op de vervolgpagina treft u een kaartje aan met de telpunten.

 

Lees verder

Inloopmiddagen op 3 en 12 juni

Auteur: Karin Notenboom | Datum: 17-05-2014

Op 3 juni en op 12 juni zijn er van 16.00 uur tot 20.00 uur inloopmiddagen in het kader van het project ‘Een andere weg’ in het Kulturhus, Verwoldseweg 1 in Laren. 

Tijdens de inloopmiddagen is er geen vast programma. U kunt binnenlopen op de tijd die u schikt. Wethouder Jan Kottelenberg (functiegericht wegbeheer) en wethouder Bert Groot Wesseldijk (kernwethouder Laren) zijn beiden op 3 juni aanwezig van 18 tot 19 uur en op 12 juni is Jan Kottelenberg aanwezig van 18 tot 19 uur. 

Wat laten wij u zien ?

Lees verder

Herinnering inloopmiddagen

Auteur: Baarte de Rooy | Datum: 30-05-2014

 

Graag brengen wij u in herinnering dat op 3 juni en op 12 juni er inloopmiddagen zijn van 16.00 uur tot 20.00 uur in het kader van het project ‘Een andere weg’ in het Kulturhus, Verwoldseweg 1 in Laren. 

Lees verder

informatie naar infrabedrijven

Auteur: | Datum: 31-05-2014

Afgelopen week is alle extra benodigde informatie aangeleverd bij de betrokken infrabedrijven die zij nodig hebben om aan het werk te gaan en het pilotgebied Vedel op papier in te richten volgens functiegericht wegbeheer.
De informatie bestond uit :

  • Een kaart van het Vedelgebied met daarop uitgewerkt -op basis van de informatie uit de vragenlijsten- de belangrijkste doorgaande en toegangswegen in het gebied;
  • Van alle wegen de functies die zij hebben voor de aanwonenden en de bedrijven.  De uitwerkingen moeten er voor zorgen dat deze functies goed worden bediend;
  • Informatie uit de gemeentelijke administratie over bijvoorbeeld de lengtes en breedtes van de wegen;
  • Een concept van de wijze waarop straks de aanwonenden kunnen bepalen welke uitwerking zij als beste zien. 

 
Op de inloopmiddagen kunt ook u deze informatie bekijken.
 
 

juni 2014

12 juni de tweede inloopmiddag

Auteur: Baarte de Rooy | Datum: 05-06-2014

Op 12 juni is de tweede inloopmiddag van 16.00 uur tot 20.00 uur in het kader van het project ‘Een andere weg’ in het Kulturhus, Verwoldseweg 1 in Laren. Wethouder Jan Kottelenberg is aanwezig van 18.00 tot 19.00 uur.

Verloop van de pilot besproken met de nieuwe wethouder.

Auteur: | Datum: 06-06-2014

Op 4 juni is de nieuwe wethouder Jan Kottelenberg, portefeuillehouder functiegericht wegbeheer, door het kernteam bijgepraat over het verloop van de pilot tot nu toe, welke resultaten zijn bereikt en wat er de aankomende maanden gaat gebeuren.

Aanbod beroepschauffeur

Auteur: | Datum: 06-06-2014

Tijdens de inloopbijeenkomst in 't Kulturhus op 3 juni kreeg het kernteam het aanbod van een beroepschauffeur om met hem mee te rijden als hij aan het werk is in het pilotgebied. Op die manier kunnen de leden van het kernteam de problemen van het zware verkeer aan den lijve ondervinden. Dit aanbod is natuurlijk geaccepteerd.

Een aantal infrabedrijven gaan samenwerken

Auteur: | Datum: 21-06-2014

Vier van de zes infrabedrijven hebben besloten om samen op te trekken in de uitwerking van functiegericht wegbeheer. Het gaat om de bedrijven Dusseldorp uit Lichtenvoorde die gaat samenwerken met KWS Infra uit Ruurlo en Roelofs uit Den Ham die gaat samenwerken met Reef Infra uit Oldenzaal. Dostal uit Vorden en Dura Vermeer uit Hengelo gaan zelfstandig de uitdaging aan.
 
Door deze samenwerkingen kunnen, naar verwachting,  de aanwonenden en de lokale economische en maatschappelijke belangen, straks een keuze maken uit vier verschillende oplossingen die bedacht worden door de infrabedrijven.
 

juli 2014

Infrabedrijven hebben hun voorstellen ingeleverd

Auteur: | Datum: 24-07-2014

Op vrijdag 18 juli heeft de gemeente drie uitwerkingen ontvangen van de infrabedrijven. Elk bedrijf heeft aangegeven welke oplossingen zijn zien voor duurzame wegen die beter in het beschikbare budget passen.  De aankomende weken wordt beoordeeld of deze uitwerkingen voldoen aan de zogenaamde selectiecriteria. Deze zijn

1. Realiseert de uitwerking de beoogde besparing?

2. Voldoet de uitwerking technisch gezien?

3. Wordt voldaan aan de eisen die de wet aan een weg stelt ?

4. Hoe sluiten de voorgestelde uitwerkingen aan op het onderhoudscontract wat ook moest worden aangeboden.
 
Uiterlijk in week 35 moet dit zijn afgerond. Daarna wordt de presentatie van de oplossing voorbereid, zodat aanwonenden in het pilotgebied de oplossingen kunnen beoordelen en vervolgens ook de lokale economische en maatschappelijke belangen.
 

september 2014

Uitwerkingen infrabedrijven voldoen aan de eisen

Auteur: | Datum: 06-09-2014

Op 18 juli hebben de infrabedrijven hun uitwerkingen ingeleverd bij de gemeente. Vervolgens hebben deskundigen binnen de gemeente beoordeeld of deze uitwerkingen voldoen aan technische eisen en wetgeving en of de beoogde besparingen worden gerealiseerd.
Twee van de drie ingeleverde uitwerkingen voldoen hieraan en kunnen dus voorgelegd worden aan de aanwonenden en de lokale economische en maatschappelijke belangen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. ”
 

november 2014

Brochure klaar voor verzending!

Auteur: Denise de Jonge-Wils | Datum: 01-11-2014

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een brochure waarin  de twee oplossingen overzichtelijk gepresenteerd worden.

De beide infrabedrijven en het kernteam van de gemeente zijn  zeer tevreden met het resultaat. Ook de vertegenwoordiging van Wakker Laorne als klankbordgroep heeft haar goedkeuring gegeven.

De oplossingen kunnen dus nu met iedereen gedeeld worden.

Maandag 2 november a.s. wordt de brochure - op naam - verstuurd aan alle bewoners/bedrijven binnen het pilotgebied. Vanaf 4 november wordt de brochure vervolgens aan de lokale economische en maatschappelijke belangen, hulpdiensten etc. toegestuurd.

Lees verder

Brochure beschikbaar

Auteur: | Datum: 09-11-2014

De afgelopen week is de brochure verstuurd naar alle aanwonenden en bedrijven in het pilotgebied Vedel. Ook de dorpsraden en de maatschappelijke en economische belangen hebben de brochure ontvangen.

Download hier de brochure

 brochure-Een-andere-weg-op-weg-naar-functiegericht-wegbeheer.pdf

Infrabedrijven plaatsen extra informatie

Auteur: | Datum: 09-11-2014

De infrabedrijven plaatsen extra informatie over hun oplossingen.

Voor oplossing A

http://lochem.projectenoverzicht.nl/project/functie/oplossing-a-extra-informatie

Voor oplossing B

http://lochem.projectenoverzicht.nl/project/functie/oplossing-b-extra-informatie

Vragen en antwoorden van bewoners in Vedel

Auteur: | Datum: 13-11-2014

Tijdens de inloop bijeenkomst op 11 november in 't Kulturhus zijn vragen gesteld door de aanwonenden. Deze vragen zijn anoniem voorgelegd aan de infrabedrijven. Hieronder staan de vragen en de gegeven antwoorden :

Op de Holmershuizen is geen optisch verschil tussen rijweg en fietspad. Waarom doet oplossing A dit niet ?

Op deze smalle weg brengen wij geen fietsstroken aan omdat het suggereert dat je de fietsers makkelijk kan passeren. De wegmarkering nodigt ook uit om sneller te rijden omdat de geleiding beter is.

Op de Holmershuizen is geen optisch verschil tussen rijweg en fietspad. Waarom doet oplossing B dit niet ?

Hier hebben wij geen fiets suggestiestroken aangebracht, omdat dan de rijloper te  smal zou worden. Overigens wordt bij dit type weg nagenoeg nooit gewerkt met suggestiestroken. Dit gebeurd alleen als het een eenrichtingsweg is.

Op de Holmeshuizen is er in de zijkanten / bermen last van stuiven en verzakken. Hoe voorziet oplossing A hierin ?

De fundering van de weg is breder dan de asfaltverharding en voorkomt verzakkingen in de berm. De bermen werken wij af met goede grond en zaaien wij in met bermgras, wat stuiven moet voorkomen.

Op de Holmeshuizen is er in de zijkanten / bermen last van stuiven en verzakken. Hoe voorziet oplossing B hierin ?

U kunt in de brochure zien (toegangsweg type B) dat wij op de Holmershuizen een grasbeton tegel toepassen, de holle ruimte opvullen met grond en inzaaien. Het probleem is daarmee opgelost.

Bij toegangsweg D is in oplossing B sprake van bermmengsel. Waaruit bestaat dit ?
Het graszaad voor de bermen wordt bermmengsel B3 genoemd. De samenstelling hiervan is 30 % Roodzwenkgras met fijne uitlopers; 20 % Gewoon Roodzwenkgras; 45% Hardzwenkgras; 5 % Struisgras.
Een ander mengsel is natuurlijk altijd mogelijk, bv  een  bloemetjes mengsel.

Is de nieuwe zandweg in oplossing A voldoende stabiel voor de landbouwpieken en de Brandweer ?

Een goede gradatie van het zand en drainerende functie geven de zandweg stabiliteit. In droge toestand heeft het zand structuur en in natte toestand ‘verpapt’ het niet.

Op een poster in ’t Kulturhus wordt bij oplossing A verwezen naar extra informatie. Waar is deze te vinden ?

Deze informatie is verstrekt aan de gemeente voor de beoordeling van de haalbaarheid van onze oplossing. Deze informatie is niet anoniem en kan daarom geen deel uitmaken van deze presentatie. Daar hebben wij bij de inrichting van de presentatie niet aan gedacht.

De Wolfersveen wordt gedeeltelijk zandweg met fietspad. Wat is de functie van het vrij liggende fietspad in oplossing A ?

Wij hebben maar 4 wegprofielen uitgewerkt. U heeft gelijk dat de Wolfersveen geen fietspad nodig heeft. Daarvoor introduceren wij in de volgende pilotfase graag een 5e wegprofiel. Wij staan open voor maatwerk.
 

Wat betekent de dikke fundering van oplossing A voor het onderhouden en / of aanleggen van leidingen ? Is daar contact over met de nutsbedrijven ?

In deze fase is er geen overleg met de nutsbedrijven geweest. In overleg en per situatie zoeken wij de optimale locatie voor de kabels en leidingen. Verder in de berm of onder de wegfundering.

 

Nieuwe vragen en antwoorden van de bewoners in Vedel

Auteur: | Datum: 17-11-2014

Tijdens de inloop bijeenkomst op 13 november in 't Kulturhus zijn vragen gesteld door de aanwonenden. Deze vragen zijn anoniem voorgelegd aan de infrabedrijven. Hieronder staan de vragen en de gegeven antwoorden

Hoe wordt de rand van de asfaltlaag (penetratielaag) op de Landbouwweg in oplossing A afgewerkt?

De randen van de penetratie worden gevormd door het aanbrengen van meerdere lagen steenslag en bindmiddel. Het wordt daardoor een schuine rand. En door het gebruik zullen de randen mogelijk verder afschuinen.

Hoe stabiel en/of gevoelig is de dunnere asfaltlaag (penetratielaag) tijdens verschillende weersomstandigheden? Zoals bijv. tijdens het dooien na een vorstperiode of tijdens het dooien van een sneeuwlaag, maar ook tijdens hete periodes.

De penetratielaag voorkomt dat er veel vocht in de fundering trekt en de weg gaat opdooien. De penetratie is flexibeler dan asfalt en zal meebewegen met de fundering. Tijdens hete periodes en de knedende werking van autobanden sluiten eventuele scheurtjes zich. De penetratielaag bevat veel steen(skelet) die de belasting afdraagt op de fundering.

Hoe stabiel en/of gevoelig is de dunnere asfaltlaag, op Doorgaande weg en Toegangsweg, tijdens verschillende weersomstandigheden? Zoals bijv. tijdens het dooien na een vorstperiode of tijdens het dooien van een sneeuwlaag, maar ook tijdens hete periodes.

Het speciale asfalt van de onderste laag is ook flexibel en draagt de toplaag. Het is een te dure oplossing voor alle wegen maar kan de hogere verkeersbelasting beter dragen dan een penetratielaag. De toplaag is goed bestand tegen vervorming. Wij hebben een vergelijkbaar proefvak aangelegd in 2006 en geen hinder ondervonden van koude of hitte, het proefvak ligt er nog prima bij.

Worden de nieuwe wegen helemaal vlak aangelegd?

De wegen worden aangelegd met een kleine helling van het midden naar de zijkanten (dakprofiel). Dit voorkomt plasvorming.

Nieuwe vragen en antwoorden van bewoners uit het Verdelgebied

Auteur: | Datum: 18-11-2014

Tijdens de inloop bijeenkomst op 17 november in 't Kulturhus zijn vragen gesteld door de aanwonenden. Deze vragen zijn anoniem voorgelegd aan de infrabedrijven. Hieronder staan de vragen en de gegeven antwoorden

In oplossing A is de Toegangsweg is vrij smal voor landbouwverkeer (3,0 m). Tijdens het landbouwseizoen is het constant rijden, worden bermen gebruikt voor het passeren en worden de zijkanten van de asfaltverharding flink belast. Is daar rekening mee gehouden? Waarom is deze breedte gekozen? Kunnen de zijkanten (v/h asfalt) en de bermen dit aan?


De fundering van de toegangsweg is 4,0 meter breed. De huidige breedte varieert van 3 tot 4,8 meter. Het passeren via de bermen is in ons ontwerp gemiddeld dan ook beter mogelijk dan in de huidige situatie. Wij versmallen het asfalt van de toegangsweg om de gemiddelde snelheid omlaag te brengen en de weg veiliger te maken. Door de stevige fundering in de berm voorkomen wij randschade aan het asfalt.

Waarom is bij oplossing A gekozen voor een stuk zandweg op de Boomkampsweg?

Er is gekozen voor een stuk zandweg ten behoeve van de knooppunt-route voor fietsers en voor de woonfunctie.

Het nieuwe gedeelte zandweg aan de Boomkampsweg van oplossing A geeft toch veel onderhoud met intensief landbouwverkeer. 's Zomers geeft het veel gestuif. Ook als je het stuk zandweg beperkter van lengte maakt, bijv. alleen tussen 2 percelen om sluipverkeer te voorkomen, is problematisch: vrachtverkeer kan niet keren en moet dan dus toch over het kortere stuk zandweg rijden.

Het aantal percelen langs de Boomkampsweg is beperkt en onze inschatting is dat er geen intensief landbouwverkeer aanwezig is. Wij laten ons graag corrigeren indien dit niet klopt. Een keerplaats voor vrachtwagens, gecombineerd met een bedrijfsinrit, voorkomt sluipverkeer.

Is het nieuwe gedeelte zandweg aan de Boomkampsweg van oplossing A in de winter wel begaanbaar?

De doorlatendheid van de bodem en lage grondwaterstanden zorgen voor begaanbare zandwegen. In winterse omstandigheden zijn zandwegen minder gevoelig voor gladheid.

Wegen (Doorgaande weg, Toegangsweg) in oplossing A zijn smaller geworden, is dit wel realistisch?

De ons beschikbaar gestelde verkeertellingen geven aan dat er minder dan 8% middel/zwaar verkeer op de doorgaande-/toegangsweg rijdt. Ook blijkt dat op de Markeloseweg ca. 20% van de weggebruikers harder rijdt dan 80 km/h (op een 60-kilometerweg). De fundering van 5,50 meter breedte is niet smaller dan de huidige Markeloseweg. Zie ook de beantwoording van vraag hierboven over de smalle toegangsweg. Onze oplossing ondersteunt de bedrijvigheid in het gebied en maakt het tevens prettig/veilig wonen en recreëren.
Ook bijv. in het licht van steeds meer grotere (agrarische) bedrijfsvoeringen in het buitengebied.

 

M.b.t. nieuwe zandweg in oplossing A : Zijn er i.v.m. de veiligheid geen paaltjes nodig tussen de zandweg en het vrij liggend fietspad?

 

Dat is een goede aanvulling die wij gaan overwegen.

Waarom heeft u in oplossing A geen verhoogde kruisingsvlakken toegepast bij de kruisingen van de Doorgaande weg, Toegangsweg en Landbouwweg?


Met onze oplossing bereiken we dat er minder hard wordt gereden en er op een vriendelijke manier meer rekening wordt gehouden met elkaar. Wij willen dat niet verder afdwingen met drempels en plateaus, die vaak door veel verkeersdeelnemers als hinderlijk worden ervaren.

De laanbomen zijn zeer belangrijk. Hebt u enig idee, als aanbieder van oplossing A, welke oplossing een boomspecialist/-chirurg zou kiezen?


Onze oplossing biedt ruim groeimogelijkheden voor de laanbeplanting. Deze ondersteunen het landelijk karakter van het gebied. Vanuit onze ervaring hebben wij het profiel hierop aan laten sluiten. Uiteraard staan wij er voor open om de situatie in overleg met de groenbeheerders verder te verbeteren.

 

Nieuwe vragen en antwoorden van bewoners uit het Vedelgebied

Auteur: | Datum: 19-11-2014

Tijdens de inloop bijeenkomst op 17 november in 't Kulturhus zijn vragen gesteld door de aanwonenden. Deze vragen zijn anoniem voorgelegd aan de infrabedrijven. Hieronder staan de vragen en de gegeven antwoorden

In oplossing B zijn de Toegangswegen B, C en D is vrij smal voor landbouwverkeer (2,5 - 3,0 m). Tijdens het landbouwseizoen is het constant rijden, worden bermen gebruikt voor het passeren en worden de zijkanten van de asfaltverharding flink belast. Is daar rekening mee gehouden? Waarom is deze breedte gekozen? Kunnen de zijkanten (v/h asfalt) en de bermen dit aan?


Toegangsweg B  heeft een breedte van 2,50 tot 3,50 m1 met daarnaast een grasbetontegel.
Toegangsweg C heeft een breedte van  2,50 tot 3,00 m1 met een overrijdbare bewerkte berm.
Toegangsweg D heeft een breedte van 2.50 tot 3,00 m1 met een sterke groene berm.
Hierboven zijn de bestaande breedtes weergegeven. Tijdens de reconstructiewerkzaamheden zal er een breedte worden voorgesteld aan de opdrachtgever, binnen de bandbreedte.

In oplossing B varieert de breedte van de wegen. Op het stuk Verwoldseweg met Toegangsweg A staan de laanbomen soms heel kort op de huidige weg. Wat doet u als de nieuwe Verwoldseweg op dit stuk te dicht op de laanbomen komt?


Tijdens  de reconstructiewerkzaamheden zal er een ideaal lengteprofiel worden ontworpen en voorgesteld aan de opdrachtgever. Ik neem aan dat de opdrachtgever dit met de bewoners gaat bespreken. De bomen zijn geen onderdeel van onze scope, maar we zullen wel ons advies hierin geven. ( binnen de bandbreedte)

Uitvoering Toegangsweg B in oplossing B op de Holmershuizen, met de grasbetonstenen, gaat volgens ons heel veel trillingen en geluid veroorzaken in en om ons huis. Wat gaat u doen om dat te voorkomen?

 

Vlakke tegel, geluidsarm.

http://files.utopis-platform.net/vdboschbeton-nl/image/?file=files/public/entities/products/vlak-grasbeton-s/images/02_vlakke%20grasbeton.jpg&maxwidth=240

§  het alternatief voor grasbeton op de kop verleggen met breuk tot gevolg §  vlakke bovenzijde dus makkelijk begaanbaar voor mens en dier §  verkrijgbaar in 10 en 12 cm. dikte §  machinaal verwerkbaar §  geleverd met KOMO-certificaat (klasse B15)

 

Waarom is in oplossing B de Koebushorst tot aan nr. 5 als Toegangsweg C uitgevoerd en niet tot aan de kruising met Horstweg? Of tot aan het bedrijf Koebushorst 5a/5b?

 

De huidige bermschade geeft aan dat dit wegtype tot dat punt, bij huisnummer 5, gewenst is.

 

Waarom heeft u in oplossing B geen verhoogde kruisingsvlakken toegepast bij de Toegangswegen A, B en C?


Het toepassen van een plateau wordt mede bepaald door intensiteit van het verkeer en de geldende / werkelijke  snelheid op de weg. Indien deze te hoog worden kan verhoogde kruisingsvlakken worden overwogen (of een andere maatregel bijv. verlaging van de max. toegestane snelheid, aanleg drempels, etc). Op dit moment nog geen reden gezien voor het meer toepassen van plateau's.

 

 

De laanbomen zijn zeer belangrijk. Hebt u enig idee, als aanbieder van oplossing B, welke oplossing een boomspecialist/-chirurg zou kiezen?

 

 

Oplossing B,( van A naar Beter) omdat hier geen gesloten fundering wordt toegepast. Een Boom zou hier last van kunnen krijgen i.v.m. beluchting/watervoorziening.

 

 

 

 

Mogelijkheid om te stemmen verlengd.

Auteur: | Datum: 22-11-2014

Bijna de helft van de aanwonenden heeft de afgelopen week gestemd voor een van de oplossingen van de infrabedrijven. Om iedereen in de gelegenheid te stellen digitaal te stemmen in de sluitingsdatum verlengd naar 27 november. 

december 2014

Stemperiode verlengd tot 4 december

Auteur: | Datum: 05-12-2014

Op verzoek van aanwonenden is de stemperiode verlengd tot en met donderdag 4 december. Een aantal mensen wilden onderdelen van de oplossingen toegelicht hebben en maakten gebruik van de mogelijkheid om thuis een afspraak te maken.

Nu is het niet meer mogelijk om een stem uit te brengen. 

Groot aanal aanwonenden heeft een stem uitgebracht

Auteur: | Datum: 06-12-2014

Van ruim 85 % van de aanwonenden is bekend welke voorkeur zij hebben voor de oplossingen van de infrabedrijven.

februari 2015

Raadsvoorstel voor fase 2 van functiegericht wegbeheer

Auteur: | Datum: 02-02-2015

Momenteel wordt er gewerkt aan het Raadsvoorstel voor de vergadering van de gemeenteraad op 16 maart aanstaande. Met dit Raadsvoorstel wordt de gemeenteraad geadviseerd om toestemming te geven voor de 2e fase van de pilot integraal functiegericht wegbeheer. Deze 2e fase is bedoeld om alle zaken uit te werken die nodig zijn om tot een Raadsbesluit voor de definitieve invoering van integraal functiegericht wegbeheer te komen.

april 2015

Gemeenteraad akkoord met uitvoering fase 2.

Auteur: | Datum: 17-04-2015

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 13 april 2015 besloten, dat de gekozen oplossing van Dostal in een proef mag worden uitgevoerd.
Zoals afgesproken, zal dit gebeuren binnen het pilotgebied: door de reconstructie van de weg Holmershuizen.
Daarnaast heeft de Raad aangegeven,  dat onderzoek van en naar de technische, duurzame en economische haalbaarheid van beide oplossingen, nodig blijft.
Beide oplossingen zijn uiteraard, voordat zij aan de bewoners zijn voorgelegd, al getoetst maar in fase 2 zullen beiden oplossingen nogmaals,  tot in detail -in alle opzichten-  worden doorgerekend door een onafhankelijke externe partij.
Dit loopt parallel met het uitvoeringstraject van de pilot.

Projectteam
In fase 2 zal het eerdere kernteam komen te vervallen. In de plaats daarvan is er een projectteam samengesteld, bestaande uit gemeentelijke specialisten, die het project zullen (bege)leiden
In verband met langdurige ziekte van projectleider Baarte de Rooy, is Bert Vossebelt aangesteld als waarnemend projectleider.
Vanaf heden zijn Bert Vossebelt en Martin Overbeek de aanspreekpunten voor functiegericht wegbeheer. U kunt hen beiden bereiken via het bekende mailadres; eenandereweg@lochem.nl of via 0573-289222.
Omdat fase 2 de uitvoering betreft, vraagt dit de nodige voorbereiding. Voor de zomervakantie zal er echter met bewoners en andere stakeholders contact worden opgenomen over het vervolg.
De verwachting is dat de werkzaamheden aan de Holmershuizen niet eerder dan na de bouwvak zullen worden gestart, uiteraard in nauw overleg met de aanwonenden.

juli 2015

Informatiebijeenkomst start uitvoering functiegericht wegbeheer

Auteur: | Datum: 02-07-2015

In november/december 2014 hebben de bewoners in het pilotgebied hun keuze gemaakt tussen twee wegenoplossingen. We staan nu aan de vooravond van de pilotuitvoering van de gekozen wegenoplossing. Op 9 juli is er een informatiebijeenkomst over de start van de uitvoering van functiegericht wegbeheer in het buitengebied van Laren. De bijeenkomst is in het Kulturhus in Laren, van 20 tot 21 uur. Wethouder Jan Kottelenberg zal ook aanwezig zijn.

Voor nadere informatie over inhoud van de bijeenkomst kunt u HIER de uitnodigingsbrief aan die naar de bewoners in het pilotgebied is gestuurd downloaden.