Projectstatus: Voltooid
Er wordt nu gewerkt aan de implementatie van het plan.
Belangen achterban burgers laanbomen Lochem
Landgoed Ampsen
Randvoorwaarden boombeheer

De gemeente Lochem heeft nog geen vastgesteld beleid voor het boombeheer van de laanbomen in het buitengebied. Onder boombeheer wordt verstaan het onderhouden, kappen en herplanten van bomen. Samen met de belangengroepen burgers, landbouw, natuur en landschap en recreatie wordt onderzocht of boombeheer kostenneutraal kan worden uitgevoerd met de inkomsten uit de vrijgekomen biomassa.

Aan u, als onderdeel van de belangengroep recreatie, stellen wij graag een aantal vagen over de randvoorwaarden die voor u belangrijk zijn in het uit te werken beleid boombeheer.


Vragenlijst starten

Gebruik uw e-amailadres voor toegang tot deze vragenlijst.