Projectstatus: Voltooid
Er wordt nu gewerkt aan de implementatie van het plan.
Belangen achterban landbouw laanbomen Lochem
logo

Deze partnergroep brengt de randvoorwaarden in beeld die de achterban belangrijk vindt bij het ontwikkelen van een beleids- en uitvoeringsplan voor het beheren en onderhouden van de laanbomen in het buitengebied van de gemeente Lochem.

Vraag naar randvoorwaarden

De gemeente Lochem heeft nog geen vastgesteld beleid en budget voor het beheren en kappen van de bomen langs wegen in het buitengebied en zoekt samen met belangengroepen naar oplossingen om dit in te voeren.
De noodzaak is duidelijk: mensen moeten veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De uitdaging is echter groot. De financiële middelen, om op bestaande manieren door de traditionele aanbesteding het beheer en het kappen van bomen uit te voeren, zijn niet voorhanden.
In samenspraak met de vertegenwoordigers  van de belangengroep landbouw zijn drie vragen op papier gezet die wij nu aan u voorleggen.
Deze vragen zijn :
1. Wat vindt u belangrijk aan boombeheer
2. Hoe wilt u geïnformeerd worden over werkzaamheden boombeheer
3. Wat vindt u verder belangrijk als het gaat om bomen.
Tot slot is er ruimte voor al uw overige opmerkingen

Zo horen wij graag van u wat u belangrijk vindt als het gaat om het boombeheer (hieronder wordt verstaan het onderhouden, kappen en herplanten van bomen) langs  wegen in het buitengebied van de gemeente Lochem.
Deze vragen worden ook aan de achterban van de  belangengroepen   burgers, natuur en landschap en recreatie voorgelegd.
Wat is dan de volgende stap ?
De ingebrachte antwoorden en opmerkingen worden besproken met de vertegenwoordigers en in overleg met hen anoniem geplaatst op www.lochem.projectenoverzicht.nl.
Vervolgens wordt onderzocht hoe we deze antwoorden en opmerkingen kunnen vertalen naar een plan van aanpak.  Via het projectenoverzicht houden wij u op de hoogte.
Heeft u vragen over dit project dan kunt u deze mailen naar onzebomen@lochem.nl
Alvast bedankt voor uw deelname
Namens de gemeente Lochem
Ing. A. Breukelaar| beleidsmedewerker Groen | afdeling Ruimte Postbus 17,7240 AA LOCHEM | Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem T (0573) 28 92 22 |F(0573) 25 48 99 |E info@lochem.nl | www.lochem.nl


Vragenlijst starten

Gebruik uw e-amailadres voor toegang tot deze vragenlijst.